Welvaartsvastheid

Image
Mensen hand in hand

Dit dossier bevat de adviezen en evaluatierapporten die de Nationale Arbeidsraad, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen hebben uitgebracht in het kader van de wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005 over het belang en de verdeling van de financiële middelen die bestemd zijn voor de welvaartsaanpassing van de inkomensvervangende socialezekerheidsuitkeringen en de socialebijstandsuitkeringen.

Advies 2213 van 19.04.2021
Welvaartvastheid 2021-2022

Advies 2129 van 23.04.2019
Welvaartsvastheid 2019-2020

Advies 2073 van 29.01.2018
Welvaartsvastheid 2017-2018 – Evaluatie

Advies 2023 van 21.03.2017
Welvaartsvastheid 2017-2018

Advies 1935 van 24.03.2015
Welvaartsvastheid 2015-2016 – Generatiepactwet – Pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance

Advies 1840 van 28.03.2013
Welvaartsvastheid 2013-2014 - Uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact

Advies 1673 van 11.02.2009
Welvaartsvastheid 2009-2010 – uitvoering van de generatiepactwet van 23 december 2005

Rapport 71 van 27.02.2008
Tussentijdse evaluatie betreffende de uitvoering van advies nr. 1.566 van 21 september 2006 : welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen

Advies 1570 van 03.10.2006
Welvaartsvastheid - Uitvoering van het Generatiepact - Aanpassing van de sociale bij-standsuitkeringen

Advies 1566 van 21.09.2006
Welvaartsvastheid - Jaarlijkse welvaartsbonus pensioenen - Verlaging van de werkgeverslasten - Uitvoering van het Generatiepact