Telewerk

Image
verschillende wijzen om van op afstand te werken

Dit dossier bevat de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 van 26 januari 2021 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis, gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149/2 van 7 december 2021, de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk, alsook de relevante collectieve arbeidsovereenkomsten inzake bescherming van de persoonsgegevens en inlichting en raadpleging van de werknemers inzake nieuwe technologieën.

1. Telewerk

  • Gezondheidscrisis door het coronavirus

Cao 149 van 26.01.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis

Cao 149/2 van 07.12.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis

Advies 2195 van 26.01.2021
Omwille van de Covid-19-crisis verplicht gemaakt telewerk – Ad-hoc kader

Verklaring NAR-HRPBW van 07.05.2021
Gemeenschappelijke verklaring inzake terugkeermomenten van telewerkers naar de werkvloer

  • Structureel telewerk

Cao 85 van 09.11.2005
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het telewerk

Advies 1528 van 09.11.2005
Uitvoering van het Europese vrijwillige kaderakkoord van 16 juli 2002 over telewerk

Cao 85 bis van 27.02.2008
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk

Advies 1631 van 27.02.2008
Telewerk - Gevolggeving aan advies nr. 1.528 van 9 november 2005 - Problematiek van de arbeidsongevallen

  • Europese sociale dialoog

Rapport 122 van 05.05.2021
Jaarrapport over de implementering van het Europese kaderakkoord over digitalisering

2. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en voorlichting en overleg werknemers

Cao 39 van 13.12.1983
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 39 van 13 december 1983 betreffende de voorlichting en het overleg inzake de sociale gevolgen van de invoering van nieuwe technologieën

Cao 68 van 16.06.1998
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats

Cao 81 van 26.04.2002
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 81 van 26 april 2002 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische on-linecommunicatiegegevens