Sociaal statuut van de kunstenaars

Image
Mensen die artiestiek bezig zijn

Dit dossier bevat de verschillende adviezen die de Raad heeft uitgebracht.

  • Sociaal statuut van de kunstenaar

Advies 1744 van 13.10.2010
Problematiek van de artistieke sector ten opzichte van de RSZ (derde betaler) en de wet van 24 juli 1987 betreffende het ter beschikking stellen van werknemers

Advies 1810 van 17.07.2012
Problematiek van de artistieke sector ten opzichte van de RSZ (derde betaler) en de wet van 24 juli 1987 betreffende het ter beschikking stellen van werknemers – Gevolggeving aan advies nr. 1.744

Advies 1931 van 24.03.2015
Sociaal statuut van de kunstenaars – Voorontwerp van wet houdende diverse sociale bepalingen – Follow-up van de adviezen nr. 1744 en nr. 1810

Advies 2061 van 28.11.2017
Sociaal statuut van de kunstenaars - Bijwerking van de adviezen nrs. 1.744, 1.810 en 1.931

 

  • Invoering van het platform Artist @ Work

Advies 2120 van 26.02.2019
Kunstenaarsstatuut – Follow-up van advies nr. 2061 – Invoering van het platform Artist @ Work

Advies 2148 van 26.11.2019
Kunstenaarsstatuut - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 sexies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 en artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot uitvoering van artikel 172 bis van de programmawet (I) van 24 december 2002