Regeerakkoorden

Image
Belgische Vlag

Dit dossier bevat de boordtabellen m.b.t. de regeerakkoorden Di Rupo van 1 december 2011 en Michel van 9 oktober 2014. In die tabellen komen de maatregelen aan bod die min of meer verband houden met de sociaaleconomische aspecten. Voor iedere geplande maatregel wordt naast de aanduiding van het bevoegdheidsniveau (federaal/deelstaten) vermeld of er voor de uitvoering ervan al dan niet uitdrukkelijk wordt verwezen naar de Nationale Arbeidsraad, de sociale partners of het sociaal overleg.

De tabel bevat ook een kolom waarin de uitvoeringsmaatregelen van de regering worden vermeld, alsook de werkzaamheden van de Nationale Arbeidsraad dienaangaande.

Regeerakkoord Charles Michel van 9 oktober 2014 - Boordtabel

Regeerakkoord Di Rupo van 1 december 2011 - Boordtabel