Europese sociale dialoog : kaderovereenkomsten

Image
Europese vlag

De afgelopen jaren hebben de sociale partners in het raam van het Europees werkprogramma verschillende akkoorden gesloten. De Raad is betrokken bij de uitvoering daarvan. Om die opdracht tot een goed einde te brengen coördineert de Raad de informatie die op de verschillende relevante niveaus voorhanden is, in het bijzonder op het niveau van de economische en sociale comités van de deelstaten en op het niveau van de sectoren, via de FOD Werkgelegenheid en Arbeid

1. Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten, maart 2010

Aanbeveling 22 van 25.05.2011
Aanbeveling aan de sectoren en de gewestelijke overlegorganen met het oog op de omzetting van de europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten

Rapport 81 van 23.05.2012
Tussentijds rapport over de tenuitvoerlegging van de op 25 maart 2010 gesloten Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten

Rapport 83 van 28.05.2013
Derde tussentijds rapport over de tenuitvoerlegging van de op 25 maart 2010 gesloten Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten

Rapport 87 van 15.07.2014
Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten – Eindevaluatie van de Belgische sociale partners

2. Europees actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren, juni 2013

Rapport 88 van 15.07.2014
Uitvoering door de Belgische sociale partners van het Europese actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren, juni 2013

Rapport 94 van 05.10.2015
Actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren − Tweede voortgangsrapport

Rapport 99 van 19.07.2016
Actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren – Derde voortgangsrapport

Rapport 104 van 18.07.2017
Europees actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren – Eindrapport van België

3. Europese autonome kaderovereenkomst inzake actief ouder worden, maart 2017 EN NL FR

Rapport 109 van 26.06.2018
Tenuitvoerlegging door de Belgische sociale partners van de Europese autonome kaderovereenkomst inzake actief ouder worden van maart 2017

Rapport 113 van 28.05.2019 - Summary (EN)
Tweede rapport over de tenuitvoerlegging door de Belgische sociale partners van de Europese autonome kaderovereenkomst over actief ouder worden, maart 2017

Rapport 119 van 14.07.2020 - Summary (EN)
Derde rapport over de tenuitvoerlegging door de Belgische sociale partners van de Europese autonome kaderovereenkomst over actief ouder worden, maart 2017

Rapport 123 du 13.07.2021
Syntheserapport betreffende de tenuitvoerlegging door de Belgische sociale partners van de Europese autonome kaderovereenkomst over actief ouder worden, maart 2017

Final Implementation Report, November 2021 - Framework Agreement on Active Ageing and an Inter-Generational Approach (EN)

4. Europese kaderovereenkomst inzake digitalisering, juni 2020

Rapport 122 van 05.05.2021 - Summary (EN)
Jaarrapport over de implementering van het Europese kaderakkoord over digitalisering

Rapport 125 van 06.04.2022 - Summary (EN)
Tweede jaarrapport over de implementering van het Europese kaderakkoord over digitalisering