Ecocheques

Image
winkelwagen groene label

Dit dossier bevat de lijst van producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden.

Het bevat ook de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 en de wijzigende collectieve arbeidsovereenkomsten alsook de begeleidende adviezen over de evaluatie van het stelsel van de ecocheques en de lijst van producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden, alsook over de kwestie van de elektronische ecocheques. Twee adviezen betreffen ook de verlenging van de geldigheidsduur van cheques wegens de gezondheidscrisis door het coronavirus.

Lijst van producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden (geldig vanaf 01.03.2023)

Cao nr. 98 van 20.02.2009 (gecoördineerde versie)
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de ecocheques
cao nr. 98 - cao nr. 98 bis - cao nr. 98 ter - cao nr. 98 quater - cao nr. 98 quinquies - cao nr. 98/6 - cao nr. 98/7 - cao nr. 98/8 - cao nr. 98/9 - cao nr. 98/10

Advies 1675 van 20.02.2009
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2009-2010 - Ecocheques

Advies 1728 van 16.03.2010
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2009-2010 – Ecocheques – Minimumvoorwaarden na te leven door de ondernemingen die ecocheques uitgeven – Ontwerp van ministerieel besluit

Advies 1758 van 21.12.2010
Uitvoering van de adviezen 1.675 en 1.728 betreffende de ecocheques – Evaluatie van het systeem van de ecocheques

Advies 1781 van 28.11.2010
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 19 bis, § 1 en 19 quater, § 1 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (omzetting van ecocheques in maaltijdcheques en vice versa)

Advies 1787 van 20.12.2011
Uitvoering van de adviezen 1.675 en 1.728 betreffende de ecocheques – Evaluatie van het systeem van de ecocheques

Advies 1926 van 24.02.2015
Elektronische ecocheques

Advies 1928 van 24.03.2015
Ecocheques – Tweejaarlijkse evaluatie – Bespreking van de bij de cao nr. 98 gevoegde lijst van ecologische producten en diensten – 2014

Advies 1952 van 14.07.2015
Elektronische ecocheques - Follow-up en monitoring - Ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van de elektronische ecocheques en tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers ervan

Advies 2029 van 24.03.2017
Ecocheques – Bespreking van de bij de cao nr. 98 gevoegde lijst van ecologische producten en diensten – 2016 – Wetsvoorstel betreffende de vervanging van ecocheques door een nettovergoeding (Doc. 54-2287/1) – Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de vervanging van ecocheques door een nettobonus betreft (Doc. 54/842)

Advies 2033 van 23.05.2017
Ecocheques - Taskforce - Bespreking van de lijst - Follow-up van advies nr. 2.029

Advies 2078 van 27.02.2018
Elektronische ecocheques - Follow-up en monitoring - Ecocheques - Follow-up van advies nr. 2.029 en nr. 2.033 - Evaluatie van de lijst

Advies 2096 van 25.09.2018
Elektronische ecocheques – Follow-up en monitoring

Advies 2136 van 16.07.2019
Ecocheques – Evaluatie van de lijst – Nieuwe aanvragen om toevoeging/interpretatievragen

Advies 2161 van 08.04.2020
Coronaviruscrisis – Uitbreiding geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques

Advies 2171 van 30.06.2020
Wetsvoorstel teneinde de resterende bedragen bij niet-gebruik van maaltijd- en ecocheques door te storten aan de Belgische Federatie van Voedselbanken

Advies 2172 van 30.06.2020
Elektronische ecocheques – Opvolging en monitoring

Advies 2200 van 03.03.2021
Ecocheques – Bespreking van de lijst – Cyclus 2020

Advies 2232 van 13.07.2021
Ecocheques – Bespreking van de lijst – Cyclus 2020 -  Follow-up van advies nr. 2.200

Advies 2260 van 21.12.2021
Ecocheques – Bespreking van de lijst – Cyclus 2020 -  Follow-up van advies nr. 2.200 en nr.2.232

Advies 2301 van 28.06.2022
Bestemming van verloren of niet-gebruikte bedragen van maaltijd-, eco-, sport- en cultuurcheques en consumptiecheques – Follow - up van het advies nr. 2.171 van 30 juni 2020

Advies 2302 van 28.06.2022
- Ecocheques - Evaluatie van de lijst - Cyclus 2022
- Gebruik van ecocheques voor duurzamere mobiliteit

Advies 2344 van 24.01.2023
Ecocheques – Bespreking van de lijst – Cyclus 2022

Koninklijk besluit van 14 april 2009 gewijzigd door het Koninklijk besluit van 20 januari 2012
(omzetting van ecocheques in maaltijdcheques en vice versa)

Leidraad van 01.06.2017
Procedure voor het indienen van een aanvraag voor opname in de lijst

Een fiche betreffende de ecocheques werd gepubliceerd op de website van het platform voor de uitwisseling van goede praktijken op het gebied van circulaire economie dat werd opgericht door de Europese Commissie en het EESC. https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices

Leidraad van 15.03.22024
Procedure voor het indienen van een aanvraag voor opname in de lijst

Een fiche betreffende de ecocheques werd gepubliceerd op de website van het platform voor de uitwisseling van goede praktijken op het gebied van circulaire economie dat werd opgericht door de Europese Commissie en het EESC. https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices

Sodexo is van naam veranderd: https://www.sodexo.be/producten/bedrijven/pluxee-eco/

Guidelines: EU ecolabel guidelines

Tabel: Lijst van de PC's die cao's betreffende de ecocheques gesloten hebben