Duurzame ontwikkeling

Image
lijnen van verschillende kleuren symbool van de doelstellingen inzake duurzaamheid

Dit dossier bevat de adviezen die de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven hebben uitgebracht over de mondiale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG's) die tot hun bevoegdheidsdomein behoren. Dat zijn: armoedebestrijding, gendergelijkheid, energie, waardig werk, de strijd tegen ongelijkheid, mobiliteit, duurzame consumptie en productie, klimaat, alsook een voldoende sterke, inclusieve en duurzame groei.

Dit dossier bevat ook het advies dat de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven hebben uitgebracht over het voorontwerp van federaal plan voor duurzame ontwikkeling 2021-2025.

1. Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties tegen 2030

Advies 2158 van 19.02.2020
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen - Opvolgingsindicatoren en ambitieniveau

Advies 2175 van 29.09.2020
Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 4 - Onderwijs en opleiding

Advies 2220 van 07.06.2021
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties tegen 2030 - SDG 8 - Waardig werk - Indicator voor de kwaliteit van werk en van het collectif overleg

2. Federaal plan voor duurzame ontwikkeling

Advies 2221 van 07.06.2021
Voorontwerp van federaal plan voor duurzame ontwikkeling 2021-2025