Aanvullende pensioenen

Image
generaties onder een boom, symbool van solidariteit

Dit dossier bevat de adviezen, de evaluatierapporten en de aanbeveling die de Raad heeft uitgebracht in het kader van de geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake aanvullende pensioenen. Bevat eveneens een advies en verdere werkzaamheden van de Raad met betrekking tot de problematiek van de verdeling van de aanvullende pensioenrechten na echtscheiding of na ontbinding van een wettelijke samenwoning.

Harmonisering statuut arbeider/bediende

Advies 1893 van 12.02.2014
Voorontwerp van wet tot instelling van een wettelijk kader voor de geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake aanvullende pensioenen

Rapport 97 van 07.06.2016
Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Art. 14/4 §2 van de WAP - Evaluatie

Rapport 110 van 26.06.2018
Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Art. 14/4, § 2 van de WAP - Evaluatie

Advies 2131 van 23.04.2019
Advies betreffende de in de Nationale Arbeidsraad gesloten akkoorden

Aanbeveling 27 van 23.04.2019
Aanbeveling aan de paritaire comités en aan de ondernemingen naar aanleiding van de akkoorden van 1 april 2019 gesloten in de Nationale Arbeidsraad

Advies 2155 van 17.12.2019
Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Toepassing van de wet van 5 mei 2014 - Interpretatieproblemen

Rapport 117 van 26.05.2020 (PDF)  -  Rapport 117 van 26.05.2020 (Word)
Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Art. 14/4, § 2 van de WAP – Evaluatie

Dit dossier bevat eveneens een advies en verdere werkzaamheden van de Raad met betrekking tot de problematiek van de verdeling van de aanvullende pensioenrechten na echtscheiding of na ontbinding van een wettelijke samenwoning.

Op 14 juli 2020 bracht de Raad het advies nr. 2.173 uit over een wetsvoorstel over de verdeling van de aanvullende pensioenrechten na echtscheiding of na de beëindiging van de wettelijke samenwoning (DOC 55 0960/001). Het gaat om een tussentijds advies in afwachting van zijn grondig onderzoek van alle aspecten die met die problematiek verband houden.

In dit kader heeft de Raad een aantal hoorzittingen georganiseerd waarvoor verschillende deskundigen worden uitgenodigd. Hun bijdragen kunnen hieronder eveneens geconsulteerd worden.
 

Verdeling van de aanvullende pensioenrechten

Advies 2173 van 14.07.2020
Wetsvoorstel – Verdeling van de aanvullende pensioenrechten na echtscheiding of na beëindiging van de wettelijke samenwoning

Hoorzitting van 01.10.2020

  • De heer P. Roels - Docent pensioenrecht (KU Leuven) en algemeen directeur van PROcrea Consulting

Presentatie - Uittreksel uit de notulen

  • Mevrouw L. Sommerijns - Docente pensioenrecht (KU Leuven) - Vennote van Tilia Law

Uittreksel uit de notulen

  • Mevrouw A. Stans - Adviseur-generaal reglementering personenbelasting (FOD Financiën)

Uittreksel uit de notulen

  • De heer S. Janssen - Algemeen Directeur van Sigedis

Presentatie - Uittreksel uit de notulen

Hoorzitting van 09.10.2020

  • Mevrouw A. Thiry - Vennote bij Nexyan

Presentatie - Uittreksel uit de notulen

  • De heer Y. Stevens - Professor pensioenrecht (KU Leuven)

Presentatie - Uittreksel uit de notulen

  • Mevrouw E. Alofs - Directeur van de Master of Laws in het notariaat (VUB)

Presentatie - Uittreksel uit de notulen

  • De heer P.-J. De Decker - Notaris

Presentatie - Uittreksel uit de notulen