Nieuws

Image
indexcurve
De bedragen van bepaalde cao's werden op 1 januari 2024 aangepast. Deze nieuwe bedragen zijn beschikbaar op deze pagina.
Image
indexcurve
De bedragen van bepaalde cao's werden op 1 januari 2024 aangepast. Deze nieuwe bedragen zijn beschikbaar op deze pagina.
Image
Schalen van gerechtigheid
Openbare en plechtige zitting ter gelegenheid van het nieuw gerechtelijk jaar Openingsrede voor het Arbeidshof Brussel Rudi Delarue - Voorzitter van...
Image
verschillende nieuwe werkorganisaties
Op 28 maart 2023 stelde de NAR in zijn advies nr. 2.357 aan de minister van Werk voor om een tweede cyclus van pilootprojecten inzake innovatieve...
Image
Een hand dat een document tekent
De NAR geeft uitvoering aan het cao-gedeelte van het afsprakenkader van 6 april 2023 inzake eindeloopbaan Tijdens zijn plenaire raadszitting van 30...
Image
oudere mensen kijken naar hun computer
De financiële en sociale houdbaarheid van de pensioenen, de tweede pensioenpijler en de gezinsdimensie van de pensioenen Volgens de werkmethode die...
Image
Bus bushalte
Op woensdag 7 december 2022 hielden de zes sociaal-economische adviesraden (Brupartners, CESE Wallonie, CRB, NAR, SERV/MORA en WSRDG) een overleg met...
Image
Group van personen in de vorm van een wereldmap
De Nationale Arbeidsraad wil zijn centrale rol voor de IAO-instrumenten consolideren. Daarom heeft hij zich in het raam van zijn advies nr. 2.203 van...