Nieuws

Image
Inscription
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) organiseerden in samenwerking met het Europees Economisch en Sociaal...
Image
indexcurve
Ter uitvoering van de 2de fase van het afsprakenkader dat de sociale partners op 25 juni 2021 hebben gesloten, werd het gewaarborgd gemiddeld...
Image
Man aan het fietsen
Checklist inzake de veiligheid en het welzijn van de werknemer-fietsgebruiker
Image
indexcurve
De bedragen van bepaalde cao's werden op 1 januari 2024 aangepast. Deze nieuwe bedragen zijn beschikbaar op deze pagina.
Image
indexcurve
De bedragen van bepaalde cao's werden op 1 januari 2024 aangepast. Deze nieuwe bedragen zijn beschikbaar op deze pagina.
Image
Schalen van gerechtigheid
Openbare en plechtige zitting ter gelegenheid van het nieuw gerechtelijk jaar Openingsrede voor het Arbeidshof Brussel Rudi Delarue - Voorzitter van...
Image
Een hand dat een document tekent
De NAR geeft uitvoering aan het cao-gedeelte van het afsprakenkader van 6 april 2023 inzake eindeloopbaan Tijdens zijn plenaire raadszitting van 30...
Image
oudere mensen kijken naar hun computer
De financiële en sociale houdbaarheid van de pensioenen, de tweede pensioenpijler en de gezinsdimensie van de pensioenen Volgens de werkmethode die...