Seminarie in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Image
Inscription

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) organiseren samen met het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) een seminarie in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. 

Het seminarie getiteld ‘Transitions towards a digital, green, just and competitive Europe: the role of social and civil dialogue’ zal plaatsvinden op 20 juni van 9 uur tot 17 uur.

Het evenement brengt delegaties van de economische en sociale Raden van de lidstaten en van het EESC samen, evenals Belgische en Europese sociale gesprekspartners en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Bovendien zal een breder publiek de besprekingen via teleconferentie kunnen volgen. 

Het seminarie wordt georganiseerd in drie sessies en gaat in op de uitdagingen van de sociale en maatschappelijke dialoog rond vier thema's: de klimaat-/milieutransitie, de digitale transitie, de demografische transitie en de competitiviteitstransitie. Tijdens de tweede en de derde sessie vindt een gedachtewisseling plaats tussen belanghebbenden over de verwachtingen en de manieren om een coherente sociale en maatschappelijke dialoog op te bouwen in een context van governance op verschillende niveaus (nationaal en Europees).

Hieronder vindt u het inschrijvingsformulier voor de seminarie.

Onderaan deze pagina vindt u verder het ontwerpprogramma van het seminarie. U kunt het ook raadplegen op de website van het EESC via deze link.