Pilootprojecten innovatieve arbeidsorganisatie – cyclus 2024

Image
Personnes marchant dans la rue

De Nationale Arbeidsraad organiseert, in nauwe samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, financiële steun voor het opzetten door een sector of een onderneming van een pilootproject inzake innovatieve arbeidsorganisatie.

Een subsidieaanvraag kan ingediend worden tussen 1 april en 31 mei 2024. U vindt meer informatie op de website in het themadossier “Innovatieve arbeidsorganisatie”.