Pilootprojecten Innovatieve arbeidsorganisatie - cyclus 2024

Image
verschillende nieuwe werkorganisaties

Op 28 maart 2023 stelde de NAR in zijn advies nr. 2.357 aan de minister van Werk voor om een tweede cyclus van pilootprojecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie op te starten. De minister reageerde hier positief op.

Een subsidieaanvraag kan ingediend worden tussen 1 april en 31 mei 2024. Binnenkort volgt meer informatie op de website (zie het themadossier “Innovatieve arbeidsorganisatie”).