Pilootprojecten innovatieve arbeidsorganisatie

De Nationale Arbeidsraad heeft, in nauwe samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, een systeem ter ondersteuning van pilootprojecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie uitgewerkt.

Ondernemingen en sectoren kunnen subsidieaanvragen indienen tussen 1 april 2022 en 31 mei 2022.

Voor meer informatie, zie het  dossier "Innovatieve arbeidsorganisatie"

Dit dossier bevat informatie over dit initiatief en de voorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie.