Openingsrede voor het Arbeidshof Brussel

Image
Schalen van gerechtigheid

Openbare en plechtige zitting ter gelegenheid van het nieuw gerechtelijk jaar
Openingsrede voor het Arbeidshof Brussel
Rudi Delarue  - Voorzitter van de Nationale Arbeidsraad

Ter gelegenheid van de plechtige zitting op maandag 4 september 2023 heeft de Voorzitter van de NAR, de heer Delarue, de gelegenheid gehad in te gaan op het belang van de betrokkenheid van sociale partners bij de totstandkoming, de toepassing en de afdwinging van de spelregels op het gebied van werk, arbeidsmarkt en sociale zekerheid in de context van de toekomst van arbeid.

Download de tekst hier.