Hervorming van de pensioenstelsels

Image
oudere mensen kijken naar hun computer

De financiële en sociale houdbaarheid van de pensioenen, de tweede pensioenpijler en de gezinsdimensie van de pensioenen

Volgens de werkmethode die werd beschreven in het tussentijdse rapport van 5 juli 2022 heeft de gemengde subcommissie ad hoc "Pensioenen" binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) de voorbije maanden gewerkt rond de drie pensioenthema’s die in de adviesvraag van 2 juni 2022 door de ministers Karine Lalieux en David Clarinval aan de Raden werden voorgelegd. Deze drie thema’s zijn de volgende:

  • de financiële en sociale houdbaarheid van het pensioenstelsel;
  • de veralgemening en versterking van de aanvullende pensioenen;
  • de modernisering van de gezinsdimensie.

Het resultaat van deze werkzaamheden zijn het rapport nr. 130 en het advies nr. 2.354, die op 8 maart 2023 door de CRB en de NAR werden goedgekeurd.

Het advies bevat een eerste reeks elementen rond de drie pensioenthema’s. Het rapport vult het advies aan met cijfers en informatie die tijdens de werkzaamheden werden verzameld, met name op basis van het Compendium deel 1 en deel 2, dat tot stand kwam door een nauwe samenwerking tussen de Federale Pensioendienst, Sigedis en het Planbureau.

De gemengde subcommissie ziet de publicatie van het rapport en het advies niet als een eindpunt van haar werkzaamheden rond de drie thema’s.