Nieuws

Image
Schalen van gerechtigheid
Openbare en plechtige zitting ter gelegenheid van het nieuw gerechtelijk jaar Openingsrede voor het Arbeidshof Brussel Rudi Delarue - Voorzitter van...
Image
verschillende nieuwe werkorganisaties
Op 28 maart 2023 stelde de NAR in zijn advies nr. 2.357 aan de minister van Werk voor om een tweede cyclus van pilootprojecten inzake innovatieve...
Image
Een hand dat een document tekent
De NAR geeft uitvoering aan het cao-gedeelte van het afsprakenkader van 6 april 2023 inzake eindeloopbaan Tijdens zijn plenaire raadszitting van 30...
Image
oudere mensen kijken naar hun computer
De financiële en sociale houdbaarheid van de pensioenen, de tweede pensioenpijler en de gezinsdimensie van de pensioenen Volgens de werkmethode die...
Image
Bus bushalte
Op woensdag 7 december 2022 hielden de zes sociaal-economische adviesraden (Brupartners, CESE Wallonie, CRB, NAR, SERV/MORA en WSRDG) een overleg met...
Image
indexcurve
Aangezien de spilindex eind november 2022 werd overschreden, worden de bedragen van bepaalde cao’s op 1 december 2022 aangepast. Deze nieuwe bedragen...
Image
Group van personen in de vorm van een wereldmap
De Nationale Arbeidsraad wil zijn centrale rol voor de IAO-instrumenten consolideren. Daarom heeft hij zich in het raam van zijn advies nr. 2.203 van...
Image
verschillende nieuwe werkorganisaties
De Nationale Arbeidsraad heeft, in nauwe samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, een systeem ter ondersteuning van pilootprojecten inzake innovatieve...