Groep van 10 en interprofessionele akkoorden

INTERPROFESSIONEEL AKKOORD  2017 - 2018

INTERPROFESSIONEEL AKKOORD  2009 - 2010

INTERPROFESSIONEEL AKKOORD  2007 - 2008

INTERPROFESSIONEEL AKKOORD  2003 - 2004

INTERPROFESSIONEEL AKKOORD  2001 - 2002

INTERPROFESSIONEEL AKKOORD  1999 - 2000

INTERPROFESSIONEEL AKKOORD  1995 - 1996

INTERPROFESSIONEEL AKKOORD  1993 - 1994

--------------------

Cadre d’accord du Groupe des Dix du 8 juin 2021 / Afsprakenkader van de Groep van Tien van 8 juni 2021

Cadre d’accord du Groupe des Dix du 6 avril 2023 / Afsprakenkader van de Groep van Tien van 6 april 2023

--------------------

Gezamenlijke G10 verklaring

31-05-2024

Laten we vooruitgaan - Mobiliteit van de toekomst

--------------------

07-03-2018
Digitalisering en de arbeidsmarkt voor de toekomst. Verklaring van de leden van de Groep van 10.

20-09-2006
Akkoord in de schoot van de Groep van 10 omtrent de welvaartsaanpassingen van sociale uitkeringen, de verlaging van de werkgeverslasten, en de verdere uitvoering van het Generatiepact.

27-03-2006
Een meer competitieve economie ten voordele van de werkgelegenheid. Gezamelijke verklaring van de leden van de Groep van 10.