• Indexering van de cao-bedragen op 1 mei 2024

  Als gevolg van de overschrijding van de spilindex eind april 2024 werden de cao-bedragen op 1 mei 2024 aangepast.
  Verder lezen
  voorgevel van het gebouw van de NAR
 • Welkom bij de Nationale Arbeidsraad

  De Nationale Arbeidsraad wordt samen met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven doorgaans "het Huis van de Belgische sociale partners" genoemd.
  Verder lezen
  mains qui se serrent pour conclure un accord - handen schudden om een akkoord te sluiten

Persberichten

 • Perscommuniqué van 30.04.2024 (NAR)

  Tijdens zijn plenaire zitting van 30 april 2024 heeft de Nationale Arbeidsraad advies uitgebracht over de volgende thema’s: Proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem – Collectief preventie- en re-integratiebeleid en Impact van de hervorming van het ondernemingsrecht op de sociale reglementering – De overgang van de “vennootschap met sociaal oogmerk…

Nieuws

Image
Personnes marchant dans la rue
De Nationale Arbeidsraad organiseert, in nauwe samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, financiële steun voor het opzetten door een sector of een...

Recente documenten

 • Advies 2418 van 30.04.2024

  Proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem – Collectief preventie- en re-integratiebeleid
 • Advies 2419 van 30.04.2024

  Impact van de hervorming van het ondernemingsrecht op de sociale reglementering – De overgang van de “vennootschap met sociaal oogmerk” (VSO) naar de…

Laatste CAO's

 • Cao nr. 43/17 van 26.03.2024

  Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43/17 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een…