• Activiteiten rapport 2021 - 2022

  Tussen het einde van de Covid-crisis en de crisis aan de grenzen van Europa moest het federale interprofessionele sociale overleg zijn weg vinden tijdens de periode 2021-2022.
  Verder lezen
  voorgevel van het gebouw van de NAR
 • Welkom bij de Nationale Arbeidsraad

  De Nationale Arbeidsraad wordt samen met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven doorgaans "het Huis van de Belgische sociale partners" genoemd.
  Verder lezen
  mains qui se serrent pour conclure un accord - handen schudden om een akkoord te sluiten

Persberichten

 • Perscommuniqué van 08.04.2024 (NAR/CRB)

  Op 8 april 2024 hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 19/11 gesloten en een begeleidend advies nr. 2.416 hierbij uitgebracht

Nieuws

Image
Personnes marchant dans la rue
De Nationale Arbeidsraad organiseert, in nauwe samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, financiële steun voor het opzetten door een sector of een...

Recente documenten

Laatste CAO's

 • Cao nr. 19/11 van 08.04.2024

  Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9 van 23 april 2019 betreffende de financiële bijdrage…
 • Cao nr. 43/17 van 26.03.2024

  Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43/17 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een…

Themadossiers