Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

 

Adviezen en rapporten per datum

 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 

ADVIES 2306 van 01.07.2022
Sluiting van ondernemingen – Wijziging van de sluitingswet en de wet van 29 juni 1981

ADVIES 2305 van 16.06.2022
Behoud van sectorale arbeidsvoorwaarden vastgesteld bij koninklijk besluit bij wijziging van paritair (sub)comité

ADVIES 2304 van 28.06.2022

Evaluatie van het sui-generisstatuut van onthaalouders

ADVIES 2303 van 28.06.2022

Archivering e-contracten

ADVIES 2302 van 28.06.2022
- Ecocheques - Evaluatie van de lijst - Cyclus 2022

- Gebruik van ecocheques voor duurzamere mobiliteit

ADVIES 2301 van 28.06.2022
Bestemming van verloren of niet-gebruikte bedragen van maaltijd-, eco-, sport- en cultuurcheques en consumptiecheques – Follow - up van het advies nr. 2.171 van 30 juni 2020

RAPPORT 127 van 28.06.2022

Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Art. 14/4, § 2 van de WAP – Evaluatie

ADVIES 2300 van 16.06.2022
Federaal reductieplan van biociden

ADVIES 2299 van 16.06.2022
Opleiding professionele gebruikers van biociden

ADVIES 2298 van 16.06.2022
Voorstel tot hervorming van het kunstenaarsstatuut

ADVIES 2297 van 01.06.2022
Regularisering van het vertrekvakantiegeld

ADVIES 2296 van 01.06.2022
Wijziging van de regeling inzake het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift in geval van één dag arbeidsongeschiktheid

ADVIES 2295 van 24.05.2022
Regelgeving betaald educatief verlof – Ontwerp van koninklijk besluit – Schooljaar 2022-2023

ADVIES 2294 van 24.05.2022
Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten

ADVIES 2293 van 24.05.2022
Bevordering van de tripartiete beginselverklaring over de multinationale ondernemingen – Actieplan 2022

ADVIES 2292 van 24.05.2022
IAO - Rapporteringscyclus 2022 betreffende de niet-geratificeerde verdragen (art. 19 IAO-Statuut)- Aanbevelingen en niet-geratificeerde verdragen betreffende gendergelijkheid op het werk

ADVIES 2291 van 17.05.2022
Overgang van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona naar klassieke stelsels van tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2022

ADVIES 2290 van 17.05.2022
Sluiting van ondernemingen - Wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2007

ADVIES 2289 van 17.05.2022
Voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen

RAPPORT 126 van 17.05.2022
Tussentijds verslag over de promotie van de fiets voor het woon-werkverkeer

ADVIES 2288 van 26.04.2022
Proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem – Federaal begrotingsakkoord 2022 – RIT 2.0

ADVIES 2285 van 06.04.2022
Advies over het uitwerken van een interfederale MaaS-visie

RAPPORT 125 van 06.04.2022
Tweede jaarverslag over de uitvoering van het Europese kaderakkoord over digitalisering

ADVIES 2287 van 06.04.2022
Wijziging van artikel 39 KB maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers

ADVIES 2286 van 06.04.2022
Ontwerp van operationeel plan “sociale fraudebestrijding 2022”

ADVIES 2284 van 29.03.2022
Pilootprojecten burn-out en innovatieve arbeidsorganisatie

ADVIES 2283 van 29.03.2022
Wijziging van artikel 39 KB maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers

ADVIES 2282 van 29.03.2022
Aanvullende pensioenen – Opvolging van het afsprakenkader van 25 juni 2021

ADVIES 2281 van 29.03.2022
Ontwerp van koninklijk besluit houdende reglementering van de begassingen en de ontgassingen

ADVIES 2280 van 29.03.2022
Bijdrage van de Raden aan het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) 2022

ADVIES 2279 van 09.03.2022
Ontwerp van spoorvisie 2040

ADVIES 2278 van 09.03.2022
Compensatie verhoging minimumloon in het kader van het sociaal akkoord van 25 juni 2021 voor werkgevers behorend tot “categorie 2 en 3” van de structurele vermindering sociale zekerheid

ADVIES 2277 van 09.03.2022
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen

ADVIES 2276 van 22.02.2022
B
etaalde feestdagen deelstaten
- Ontwerp van koninklijk besluit

ADVIES 2275 van 22.02.2022
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen - Evaluatie van de CAO nr. 90

ADVIES 2274 van 26.01.2022
Flexibele abonnementen: hefboom voor meer woon-werkverkeer per trein

ADVIES 2273 van 26.01.2022
De prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2022

ADVIES 2272 van 25.01.2022
Omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019  betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011