Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

1. ORGANISATIES DIE LID ZIJN VAN DE NAR

 

Vertegenwoordigers van de werknemers

ABVV - Algemeen Belgisch Vakverbond

ACLVB - Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

ACV - Algemeen Christelijk Vakverbond

 

Vertegenwoordigers van de werkgevers

BOERENBOND

FWA - Fédération Wallonne de l'Agriculture

UCM - Union des Classes Moyennes

UNISOC - Unie van socialprofitondernemingen

UNIZO - Unie van Zelfstandige Ondernemers

VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen

 

 

2. SOCIAALECONOMISCHE RADEN

 

België

CESEW - Economische, sociale en milieuraad van Wallonië

CRB - Centrale Raad Voor het Bedrijfsleven

BRUPARTNERS - Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

WSR - Sociaal-economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap

 

Europa

EESC - Europees Economisch en Sociaal Comité

CESLINK - Onlinesamenwerking tussen de sociaaleconomische Raden

CESLink: Lidstaten met een ESR

Bulgarije

Estland

Finland

Frankrijk

Griekenland

Hongarije

Ierland

Italië

Litouwen

Luxemburg

Malta

Nederland

Oostenrijk

Polen

Portugal

Roemenië

Slowakije

Slovenië

Spanje

Tsjechië

 

Internationaal

AICESIS - International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions

ECOSOC - Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties

 

 

3. BELGISCHE INSTANTIES 

REGERING

PARLEMENT - Senaat & Kamer van volksvertegenwoordigers

Portaal van de overheid: Informatie & diensten

Portaal van de Sociale Zekerheid

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

FOD Sociale Zekerheid

Federaal Planbureau

Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

 

 

4. EUROPESE UNIE

Portaal van de Europese Unie

Europees Parlement

Europese Commissie - DG Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

 

 

5. INTERNATIONALE INSTANTIES   

Internationale Arbeidsorganisatie

Verenigde Naties

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Raad van Europa

 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011