Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

DOSSIER CORONAVIRUS - COVID-19

(aangepast op 15.01.2021)


BEDRAGEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN  
TABELLEN :
Deze bedragen zijn aangepast vanaf 1 januari 2021  (aangepast op 07.01.2021)


ADVIES 2193 van 21.12.2020
Artikel 4 van het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van diverse wetten betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninklijk uit de Europese Unie

ADVIES 2192 van 21.12.2020
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Werkgeversbijdragen voor 2021
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers - Tijdelijke werkloosheid - Werkgeversbijdragen voor 2021

ADVIES 2191 van 16.12.2020
Advies over het tiende tweejaarlijks verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

RAPPORT 121 van 16.12.2020
Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

ADVIES 2190 van 15.12.2020
Bijkomende projecten ten gunste van risicogroepen voor jongeren onder de 26 jaar – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013

ADVIES 2189 van 15.12.2020
Follow-up van advies nr. 2181 - Alternatieve oplossingen voor de verenigingsactiviteiten - Gevolgen van de vernietiging van de relancewet

ADVIES 2188 van 15.12.2020
Gerechtelijke reorganisatie – Tussentijds advies

ADVIES 2187 van 02.12.2020
Voorontwerp van wet houdende invoering van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

CAO nr. 46/25 van 15.12.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties

CAO nr. 17/40 van 15.12.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, indien zij worden ontslagen

CAO nr. 103/5 van 07.10.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

CAO nr. 148 van 07.10.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis

CAO nr. 147 van 18.03.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis (algemeen verbindend verklaard bij KB van 25 maart 2020, gepubliceerd in het BS van 10 april 2020)
De cao nr. 147 van de NAR werd geregistreerd onder het nr. 157782/CO/300.

 meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Dossier Ecocheques aangepast op 27.11.2020

Dossier Burn-out aangepast op 03.08.2020

Dossier Aanvullende pensioenen aangepast op 19.06.2020

Dossier Sociaal statuut van de kunstenaars aangepast op 12.05.2020
 

Perscommuniqué van : 21.12.2020 (NAR)

Perscommuniqué van : 16.12.2020 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 15.12.2020 (NAR)

Perscommuniqué van : 24.11.2020 (NAR)

Perscommuniqué van : 27.10.2020 (NAR)

 meer 

meer 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

© Copyright NAR-CNT 2011