Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

 

DOSSIER CORONAVIRUS - COVID-19

(aangepast op 25.05.2020)

Verklaring Groep van 10 van 22 april 2020 - Generieke Gids tegen verspreiding COVID-19

Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan


ADVIES 2163 van 28.04.2020
Begeleidend advies bij de brochure “Diversiteit en gelijke behandeling bij personeelswerving bevorderen”

ADVIES 2162 van 28.04.2020
Wetsvoorstel tot invoering van een stelsel van arbeidsintegratiejobs

ADVIES 2161 van 08.04.2020
Coronaviruscrisis - Uitbreiding geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques

ADVIES 2160 van 24.03.2020
Tijdelijke schorsing van de procedure voor de sociale verkiezingen 2020

ADVIES 2159 van 18.03.2020
Tijdelijke werkloosheid in het kader van de corona-crisis

CAO nr. 147 van 18.03.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis (algemeen verbindend verklaard bij KB van 25 maart 2020, gepubliceerd in het BS van 10 april 2020)
De cao nr. 147 van de NAR werd geregistreerd onder het nr. 157782/CO/300.
 

CAO nr. 17/39 van 17.12.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen

CAO nr. 46/24 van 17.12.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties

CAO nr. 146 van 17.12.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een suppletieve regeling bij toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van 23 april 2019 tot vaststelling voor 2019 en 2020 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering (algemeen verbindend verklaard bij KB van 6 maart 2020, gepubliceerd in het BS van 1 april 2020)

CAO nr. 145 van 17.12.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot instelling en vaststelling, voor 2021 en 2022, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert
(algemeen verbindend verklaard bij KB van 6 maart 2020, gepubliceerd in het BS van 1 april 2020)

CAO nr. 144 van 17.12.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot instelling en vaststelling, voor 2019 en 2020, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comite ressorteert
(algemeen verbindend verklaard bij KB van 6 maart 2020, gepubliceerd in het BS van 1 april 2020)

 meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Dossier Sociaal statuut van de kunstenaars aangepast op 12.05.2020 (Nieuw)
Dossier Aanvullende pensioenen aangepast op 27.04.2020 (Nieuw)

Perscommuniqué van : 28.04.2020 (NAR)

Perscommuniqué van : 08.04.2020 (NAR)

Perscommuniqué van : 24.03.2020 (NAR)

Perscommuniqué van : 06.03.2020 (NAR) - coronavirus

Perscommuniqué van : 01.03.2020 (NAR) - Cao-bedragen

Perscommuniqué van : 19.02.2020 (NAR/CRB) - ADVIES 2158

Perscommuniqué van : 19.02.2020 (NAR/CRB)

 meer 

meer 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011