Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

DOSSIER CORONAVIRUS - COVID-19

(aangepast op 26.10.2020)


ADVIES 2184 van 27.10.2020
Interprofessioneel akkoord 2017-2018 - Herstructureringen

ADVIES 2183 van 27.10.2020
Wijziging van het koninklijk besluit van 6 februari 2003 betreffende het opleidingsgetuigschrift voor bestuurders van voertuigen die radioactieve stoffen over de weg vervoeren

ADVIES 2182 van 27.10.2020
Ontwerp van actieplan Sociale Fraudebestrijding 2021

ADVIES 2181 van 27.10.2020
Wetsvoorstel betreffende het verenigingswerk

ADVIES 2180 van 27.10.2020
Opvolging van het advies nr. 2.179 - Financiering compensatie werkgeverskost gelijkstelling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona voor de jaarlijkse vakantie

ADVIES 2179 van 07.10.2020
COVID crisis - Uitvoering van het afsprakenkader van de groep van 10 van 13 juli 2020 en van het akkoord van de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad van 11 september 2020

ADVIES 2178 van 29.09.2020
Wetsvoorstel met betrekking tot de elektronische verzending van arbeidsrechtelijke documenten

ADVIES 2177 van 29.09.2020
Regelgeving betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit - Schooljaar 2020-2021

ADVIES 2176 van 29.09.2020
IAO - Intrekking van het verdrag nr. 34 betreffende de bureaus voor arbeidsbemiddeling, welke voor hun bemiddeling betaling vragen - Rapport en vragenlijst voor het vraagstuk VII dat is ingeschreven op de agenda van de 110e zitting (2022) van de Internationale Arbeidsconferentie

ADVIES 2175 van 29.09.2020
Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 4 - Onderwijs en opleiding

CAO nr. 103/5 van 07.10.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

CAO nr. 148 van 07.10.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis

CAO nr. 147 van 18.03.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis (algemeen verbindend verklaard bij KB van 25 maart 2020, gepubliceerd in het BS van 10 april 2020)
De cao nr. 147 van de NAR werd geregistreerd onder het nr. 157782/CO/300.

 meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Dossier Burn-out aangepast op 03.08.2020

Dossier Ecocheques aangepast op 09.07.2020

Dossier Aanvullende pensioenen aangepast op 29.05.2020

Dossier Sociaal statuut van de kunstenaars aangepast op 12.05.2020
 

Perscommuniqué van : 07.10.2020 (NAR)

Perscommuniqué van : 29.09.2020 (NAR)

Perscommuniqué van : 14.07.2020 (NAR)

Perscommuniqué van : 30.06.2020 (NAR)

Perscommuniqué van : 26.05.2020 (NAR)

Perscommuniqué van : 28.04.2020 (NAR)

 meer 

meer 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

© Copyright NAR-CNT 2011