Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

INTERPROFESSIONEEL AKKOORD  2017 - 2018

 

Cao-bedragen - Tabellen
Collectieve arbeidsovereenkomst nr 41 betreffende de borgtocht - bedrag aangepast vanaf 1 januari 2018

ADVIES 2065 van 29.11.2017
Verenigingswerk, occasionele diensten van burger tot burger en deeleconomie via erkend platform - Ontwerp van wet en koninklijk besluit - Gevolg rapport nr. 107 over digitalisering en deeleconomie

ADVIES 2064 van 28.11.2017
Rapporteringscyclus betreffende de niet-geratificeerde verdragen - Alomvattende studie 2019 over de socialebeschermingssokkels

ADVIES 2062 van 28.11.2017
Risicogroepen - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 tot uitvoering van artikel 191, § 3 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I)

ADVIES 2061 van 28.11.2017
Sociaal statuut van de kunstenaars - Bijwerking van de adviezen nrs. 1.744, 1.810 en 1.931

ADVIES 2060 van 28.11.2017
Openbaar vervoer “Waterbus Antwerpen” . Vraag om interpretatie van de cao nr. 19 octies

RAPPORT 108 van 24.10.2017
Interprofessioneel akkoord 2017-2018 van 2 februari 2017 - Maatschappelijke uitdagingen -
Administratieve vereenvoudiging

ADVIES 2058 van 24.10.2017
Ontwerp van koninklijk besluit - Vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan de werknemers ontslagen in het kader van een herstructurering

ADVIES 2057 van 24.10.2017
Aanpassing lage- en hogeloongrens van categorie 2 structurele vermindering vanaf 1 januari 2018 – Ontwerp van KB

ADVIES 2056 van 24.10.2017
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Kilometervergoeding toegekend voor verplaatsingen per fiets - Vrijstelling van sociale bijdragen in het kader van woon-werkverkeer

ADVIES 2055 van 24.10.2017
IAO - 107e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2018) - Rapport V (1) - Een einde stellen aan geweld en pesterijen tegen mannen en vrouwen in de arbeidswereld

ADVIES 2054 van 24.10.2017
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

CAO nr. 98 quinquies van 23.05.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques

CAO nr. 127 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling voor 2017-2018 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

CAO nr. 126 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering

CAO nr. 125 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

CAO nr. 124 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

CAO nr. 123 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2017 en 2018, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen

CAO nr. 122 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen

CAO nr. 121 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn

CAO nr. 120 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2017 en 2018, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn

CAO nr. 119 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van de maximale marge voor loonkosten-ontwikkeling voor de periode 2017-2018

meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Mobilitet - van 03-08-2017 (Nieuw dossier)

Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen - aangepast op 28-07-2017

Ecocheques - aangepast op 30-05-2017

Brugpensioen / SWT - van 04-05-2017

Europa-2020-strategie - aangepast op 28-04-2017

Perscommuniqué van : 06.12.2017 (NAR)

Perscommuniqué van : 29.11.2017 (NAR)

Perscommuniqué van : 28.11.2017 (NAR)

Perscommuniqué van : 04.10.2017 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 26.09.2017 (NAR)

Perscommuniqué van : 18.07.2017 (NAR)

Perscommuniqué van : 23.05.2017 (NAR)

 meer 

meer 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011