Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

DOSSIER CORONAVIRUS - COVID-19

(aangepast op 16.06.2021)


ADVIES 2221 van 07.06.2021
Advies over  het voorontwerp van federaal plan voor duurzame ontwikkeling 2021-2025

ADVIES 2220 van 07.06.2021
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties tegen 2030 - SDG 8 - Waardig werk - Kwaliteitsindicator voor werkgelegenheid en collectief overleg

ADVIES 2218 van 02.06.2021
Projecten voor de primaire preventie van burn-out op het werk - Evaluatie van de eerste cyclus van projecten

ADVIES 2217 van 11.05.2021
Advies over de editie 2021 van de federale diagnostiek woon-werkverkeer

VERKLARING NAR-HRPBW van 07.05.2021
Gemeenschappelijke verklaring inzake terugkeermomenten van telewerkers naar de werkvloer

RAPPORT 122 van 05.05.2021
Jaarrapport over de implementering van het Europese kaderakkoord over digitalisering

ADVIES 2216 van 05.05.2021
Uitvoering van Aanbeveling (EU) 2019/C387/01 van de Raad van 8 november 2019 met betrekking tot de toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen

ADVIES 2215 van 27.04.2021
Wetsvoorstel houdende regeling van het telewerk in periodes waarin dit door een maatregel van een overheid wordt opgelegd

ADVIES 2214 van 27.04.2021
Tijdelijke uitbreiding van het aantal dagen zonder onderwerping aan de sociale zekerheid voor de vakantiemonitoren – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969

ADVIES 2213 van 19.04.2021
Welvaartvastheid 2021-2022

ADVIES 2212 van 02.04.2021
Advies betreffende het plan voor herstel en veerkracht – luik "Structurele hervormingen"

ADVIES 2211 van 30.03.2021
Wetsvoorstel tot ondersteuning van werkgevers in het kader van de COVID-19-pandemie bij het activeren en opleiden van de tijdelijke werkloze werknemers

ADVIES 2210 van 30.03.2021
Wetsvoorstel teneinde het recht op toegang tot de tijdelijke werkloosheid uit te breiden tot al wie met een studentenarbeidsovereenkomst werkt

ADVIES 2209 van 30.03.2021
Voorontwerp van wet met betrekking tot de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie

 

CAO nr. 98/7 van 03.03.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques

CAO nr. 149 van 26.01.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis

CAO nr. 46/25 van 15.12.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties

CAO nr. 17/40 van 15.12.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, indien zij worden ontslagen

CAO nr. 103/5 van 07.10.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

CAO nr. 148 van 07.10.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis (algemeen verbindend verklaard bij KB van 23 november 2020, gepubliceerd in het BS van 15 januari 2021)

CAO nr. 147 van 18.03.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis (algemeen verbindend verklaard bij KB van 25 maart 2020, gepubliceerd in het BS van 10 april 2020)
De cao nr. 147 van de NAR werd geregistreerd onder het nr. 157782/CO/300.

 meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Dossier Telewerk aangepast op 18.05.2021

Dossier Ecocheques aangepast op 05.03.2021

Dossier Burn-out aangepast op 04.06.2021

Bericht betreffende de projecten voor de primaire preventie van burn-out - Geen aanvragen mogelijk in 2021

De beslissing werd genomen om in 2021 geen nieuwe projecten voor de primaire preventie van burn-out te subsidiëren en dus geen nieuwe cyclus te lanceren voor 2021. De nadruk wordt gelegd op de opvolging en evaluatie van de projecten opgestart in 2018 en 2019, aangezien de meeste van deze laatste verlengd werden door de gezondheidscrisis en dienen af te lopen tegen eind mei 2021.

Dossier Aanvullende pensioenen aangepast op 19.06.2020

Dossier Sociaal statuut van de kunstenaars aangepast op 12.05.2020
 

 

Perscommuniqué van : 07.06.2021 (NAR-CRB-BRC)

Perscommuniqué van : 07.06.2021 (NAR-CRB)

Perscommuniqué van : 02.06.2021 (NAR)

Perscommuniqué van : 07.05.2021 (NAR-HRPBW)

Perscommuniqué van : 05.05.2021 (NAR)

Perscommuniqué van : 27.04.2021 (NAR)

Perscommuniqué van : 19.04.2021 (NAR-CRB)

Perscommuniqué van : 02.04.2021 (NAR-CRB-FFDO)

 

 meer 

meer 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

© Copyright NAR-CNT 2011