Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

ADVIES 2148 van 26.11.2019
Kunstenaarsstatuut - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 sexies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 en artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot uitvoering van artikel 172 bis van de programmawet (I) van 24 december 2002

ADVIES 2147 van 26.11.2019
Omzetting van Richtlijn EU 2018/957 van het Europees Parlement en van de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

ADVIES 2146 van 22.10.2019
Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 16, 18, 20, 21, 41, 43 en 63 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers - Gelijkstelling van het pleegouderverlof voor de berekening van het vakantiegeld

ADVIES 2145 van 22.10.2019
Regelgeving betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit - Schooljaar 2019-2020

 

meer 


        

   Activiteitsverslag  2014 - 2018

CAO nr. 98/6 van 16.07.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques

 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Dossier Welvaartsvastheid aangepast op 03.10.2019
Dossier
Mobiliteit aangepast op 17.09.2019
Dossier
Brugpensioen / SWT aangepast op 08.08.2019
Dossier
Europese sociale dialoog : kaderovereenkomsten aangepast op 08.08.2019

Perscommuniqué van : 26.11.2019 (NAR)

Perscommuniqué van : 22.10.2019 (NAR)

Perscommuniqué van : 30.09.2019 (NAR)

Perscommuniqué van : 30.09.2019 (BURN-OUT)

Perscommuniqué van : 16.07.2019 (NAR)

 meer 

meer 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011