Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

INTERPROFESSIONEEL AKKOORD  2017 - 2018

ADVIES 2022 van 24.01.2017
Hervorming van de sociale inspectiediensten – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht en verschillende besluiten vermeld in de bijlage bij het besluit van 1 juli 2011

ADVIES 2021 van 24.01.2017
Gevolggeving aan het advies nr. 1.713 van 25 november 2009 over de regeling van het mandaat van de dienstverrichters in het kader van de sociale administratie – Kwaliteitsbaro-meter – Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ADVIES 2017 van 24.01.2017
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

RAPPORT 102 van 24.01.2017
Wet van 26 december 2013 – Opzeggingstermijnen en afschaffing van de proeftijd

Cao-bedragen
Aanpassing op 1 januari 2017 van de Cao-bedragen

CAO nr. 103 ter van 20.12.2016
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 ter van 20 december 2016 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

CAO nr. 24 quinquies van 27.09.2016
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 24 bis van 6 december 1983, nr. 24 ter van 8 oktober 1985 en nr. 24 quater van 21 december 1993

CAO nr. 32 sexies van 27.09.2016
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 32 ter van 2 december 1986, nr. 32 quater van 19 december 1989 en nr. 32 quinquies van 13 maart 2002

CAO nr. 102 bis van 27.09.2016
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102 van 5 oktober 2011 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijzi-ging van werkgever ten gevolge van een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag

meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (aangepast op 20-12-2016)

Inventaris van de secretariaten met informatie en cijfergegevens die beschikbaar zijn om de huidige kostprijs van het woon-werkverkeer in België te berekenen (NIEUW)

Vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem

Dossier gehandicapten

Europa-2020-strategie

Betaald educatief verlof

Inclusieve arbeidsmarkten

Perscommuniqué van : 24.01.2017 (NAR)

Perscommuniqué van : 20.12.2016 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 20.12.2016 (NAR)

Perscommuniqué van : 22.11.2016 (NAR)

Perscommuniqué van : 19.07.2016 (NAR)

Perscommuniqué van : 19.07.2016 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 07.06.2016 (NAR)

Perscommuniqué van : 04.05.2016 (NAR)

 meer 

meer 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011