Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

DOSSIER CORONAVIRUS - COVID-19

(aangepast op 25.02.2021)


ADVIES 2199 van 05.02.2021
Invoering van omstandigheidsverlof voor vaccinatie tegen het coronavirus COVID-19

ADVIES 2198 van 05.02.2021
Europees minimumloon – Voorstel van de Europese Commissie

ADVIES 2197 van 05.02.2021
Voorstel van de Europese Commissie van 28 oktober 2020 - Conventionele aard van het Belgische systeem voor de vorming van de minimumlonen voor de privésector

ADVIES 2196 van 26.01.2021
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen

ADVIES 2195 van 26.01.2021
Omwille van de Covid-19-crisis verplicht gemaakt telewerk – Ad-hoc kader

ADVIES 2194 van 20.01.2021
Advies over de prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2021

CAO nr. 149 van 26.01.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis

CAO nr. 46/25 van 15.12.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties

CAO nr. 17/40 van 15.12.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, indien zij worden ontslagen

CAO nr. 103/5 van 07.10.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

CAO nr. 148 van 07.10.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis (algemeen verbindend verklaard bij KB van 23 november 2020, gepubliceerd in het BS van 15 januari 2021)

CAO nr. 147 van 18.03.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis (algemeen verbindend verklaard bij KB van 25 maart 2020, gepubliceerd in het BS van 10 april 2020)
De cao nr. 147 van de NAR werd geregistreerd onder het nr. 157782/CO/300.

 meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Dossier Telewerk aangepast op 15.02.2021

Dossier Ecocheques aangepast op 27.11.2020

Dossier Burn-out aangepast op 03.08.2020

Dossier Aanvullende pensioenen aangepast op 19.06.2020

Dossier Sociaal statuut van de kunstenaars aangepast op 12.05.2020
 

Perscommuniqué van : 05.02.2021 (NAR)

Perscommuniqué van : 26.01.2021 (NAR)

Perscommuniqué van : 20.01.2021 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 21.12.2020 (NAR)

Perscommuniqué van : 16.12.2020 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 15.12.2020 (NAR)

 meer 

meer 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

© Copyright NAR-CNT 2011