Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

DOSSIER CORONAVIRUS - COVID-19

(aangepast op 15.04.2021)


ADVIES 2212 van 02.04.2021
Advies betreffende het plan voor herstel en veerkracht – luik "Structurele hervormingen"

ADVIES 2211 van 30.03.2021
Wetsvoorstel tot ondersteuning van werkgevers in het kader van de COVID-19-pandemie bij het activeren en opleiden van de tijdelijke werkloze werknemers

ADVIES 2210 van 30.03.2021
Wetsvoorstel teneinde het recht op toegang tot de tijdelijke werkloosheid uit te breiden tot al wie met een studentenarbeidsovereenkomst werkt

ADVIES 2209 van 30.03.2021
Voorontwerp van wet met betrekking tot de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie

ADVIES 2208 van 23.03.2021
Vrijstelling van de verplichting tot betaling van een halve dag gewaarborgd dagloon teneinde de tijdelijke werkloosheid voor een halve dag toe te staan

ADVIES 2206 van 23.03.2021
Wetsvoorstel tot invoering van een geschiktheidsattest en teneinde de vlotte wedertewerkstelling van zieke werknemers te ondersteunen (DOC 55 1653/1)

ADVIES 2205 van 23.03.2021
Advies betreffende het plan voor herstel en veerkracht – luik "investeringsprojecten"

ADVIES 2204 van 10.03.2021
COVID-19 – Diverse arbeidsrechtelijke maatregelen – Voorontwerp van wet

CAO nr. 98/7 van 03.03.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques

CAO nr. 149 van 26.01.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis

CAO nr. 46/25 van 15.12.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties

CAO nr. 17/40 van 15.12.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, indien zij worden ontslagen

CAO nr. 103/5 van 07.10.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

CAO nr. 148 van 07.10.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis (algemeen verbindend verklaard bij KB van 23 november 2020, gepubliceerd in het BS van 15 januari 2021)

CAO nr. 147 van 18.03.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis (algemeen verbindend verklaard bij KB van 25 maart 2020, gepubliceerd in het BS van 10 april 2020)
De cao nr. 147 van de NAR werd geregistreerd onder het nr. 157782/CO/300.

 meer 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Dossier Telewerk aangepast op 15.02.2021

Dossier Ecocheques aangepast op 05.03.2021

Dossier Burn-out aangepast op 03.08.2020

Dossier Aanvullende pensioenen aangepast op 19.06.2020

Dossier Sociaal statuut van de kunstenaars aangepast op 12.05.2020
 

Perscommuniqué van : 02.04.2021 (NAR-CRB-FFDO)

Perscommuniqué van : 30.03.2021 (NAR)

Perscommuniqué van : 30.03.2021 (NAR-CRB)

Perscommuniqué van : 23.03.2021 (NAR)

Perscommuniqué van : 23.03.2021 (NAR-CRB-FFDO)

Perscommuniqué van : 10.03.2021 (NAR)

Perscommuniqué van : 05.03.2021 (NAR)

Perscommuniqué van : 04.03.2021 (Vaccinatiecampagne)

 

 

 

 meer 

meer 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

© Copyright NAR-CNT 2011