Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

RECENTE DOCUMENTEN

RECENTE CAO'S

ADVIES 2140 van 16.07.2019
Koninklijk besluit tot aanpassing van verschillende koninklijke besluiten ten gevolge van de opheffing van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

ADVIES 2139 van 16.07.2019
Fonds voor sluiting van ondernemingen - Wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2007

ADVIES 2138 van 16.07.2019
IAO - Rapporteringscyclus betreffende de niet-geratificeerde verdragen (art. 19 IAO-Statuut) Alomvattende studie 2020 over de instrumenten betreffende de strategische doelstelling m.b.t. werkgelegenheid

ADVIES 2137 van 16.07.2019
IAO - Opheffing van verdragen - Rapport voor vraagstuk VII dat is ingeschreven op de agenda van de 109e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (2020)

ADVIES 2136 van 16.07.2019
Ecocheques – Evaluatie van de lijst – Nieuwe aanvragen om toevoeging/interpretatievragen

RAPPORT 115 van 16.07.2019
IAO – Rapport over het tijdvak 1 juni 2016 - 31 mei 2019, uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan het verdrag over de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale arbeidsnormen, 1976

RAPPORT 114 van 16.07.2019
Relancestrategie - Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen - Jaarlijkse evaluatie - Jaar 2018

 

meer 


        

   Activiteitsverslag  2014 - 2018


Regeerakkoord Michel van 9 oktober 2014 – Boordtabel
Bevat een boordtabel met de maatregelen die op de een of andere manier betrekking hebben op de sociaal-economische aspecten van het regeerakkoord van 9 oktober 2014. In die tabel komen de punten aan bod waarvoor de Raad bevoegd is, inclusief een korte beschrijving van de maatregelen, de vermelding van de werkzaamheden die in de Raad aan de gang zijnen de uitvoeringsmaatregelen, namelijk de gepubliceerde wet en regelgeving.
(eentalige versie weldra beschikbaar) 

Pilootprojecten voor de primaire preventie van burn-out op het werk in de ondernemingen Start van de tweede cyclus op 1 juni 2019 - Einde 31 juli 2019

De tweede cyclus voor de indiening van subsidieaanvragen in het kader van de pilootprojecten om de burn-outproblematiek in de ondernemingen aan te pakken, ging van start op 1 juni 2019 en eindigde op 31 juli 2019.

Ter herinnering, die pilootprojecten zijn een initiatief van de sociale partners dat tot stand kwam in het kader van de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 en in nauwe samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Ze zijn bedoeld om een operationele aanpak uit te werken die is aangepast aan de arbeidswereld, die met verschillende aspecten rekening houdt om de primaire preventie te ontwikkelen en zo het optreden van burn-out te vermijden, door performante en werkbare arbeidsorganisaties aan te moedigen die de motivatie van de werknemers kunnen bevorderen en versterken.

Vanaf 1 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 konden ondernemingen en sectoren online subsidieaanvragen indienen via de website van de Nationale Arbeidsraad of via de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Informatie over dit initiatief en de voorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie, alsook de twee formulieren die nodig zijn voor de indiening van de subsidieaanvragen, zijn terug te vinden op de website van de Nationale Arbeidsraad.

Perscommuniqué van : 20.05.2019


 

CAO nr. 98/6 van 16.07.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques

CAO nr. 143 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen

CAO nr. 142 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2021-2022, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

CAO nr. 141 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

CAO nr. 140 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2021 en 2022, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan wor-den toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen

CAO nr. 139 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2021-2022, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn

CAO nr. 138 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor de periode van 1 januari tot 30 juni 2021, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn

CAO nr. 137 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling voor 2019-2020 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

CAO nr. 136 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering

CAO nr. 135 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2019-2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

CAO nr. 134 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering, voor 2019 en 2020, van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

CAO nr. 133 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen

CAO nr. 132 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen

CAO nr. 131 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, op Interprofessioneel niveau, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn

CAO nr. 130 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn

CAO nr. 129 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende vrijwillige overuren

CAO nr. 19/9 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst
betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemers

CAO nr. 32/7 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van ac-tiva na faillissement

 

meer 

DOSSIERS

NEWS

Dossier Brugpensioen / SWT aangepast op 23.04.2019

Perscommuniqué van : 16.07.2019 (NAR)

Perscommuniqué van : 28.05.2019 (NAR)

Perscommuniqué van : 20.05.2019 (BURN-OUT)

Perscommuniqué van : 23.04.2019 (NAR)

Perscommuniqué van : 23.04.2019 (NAR/CRB)

Perscommuniqué van : 29.01.2019 (NAR/CRB)

 meer 

meer 

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011