Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

 

Om onze website permanent te kunnen verbeteren, zijn we geïnteresseerd in uw reactie. Wij zouden het dan ook waarderen dat u een beetje tijd zou willen vrijmaken om de onderstaande vragenlijst in te vullen.

 

1.

Vindt u de inhoud van de site  *

    Ja Neen  
 

Duidelijk

 
 

Toereikend

 
 

Interessant

 

 

2.

Hebt u de informatie gevonden die u zocht ?  *

 

Ja

 
 

Gedeeltelijk

 
 

Neen

 

 

3.

Wat zocht u op de website ? *

 

 
 

 

4.

Vindt u de vormgeving van de site  *

 

Aantrekkelijk

 
 

Weinig aantrekkelijk

 
 

Helemaal niet aantrekkelijk

 

 

5.

Vindt u het surfen op de website *

 

Eenvoudig

 
 

Ingewikkeld

 
 

Zeer ingewikkeld

 

 

6.

Hoe bent u op de site terechtgekomen ? *

 

Door middel van een zoekmachine

 
 

Via een andere site (gelieve te verduidelijken welke)

 

U kende de website

 
 

Per toeval

 

 

7.

Andere opmerkingen, suggesties, .....

 

 
 

 

Uw profiel
 

De informatie die u hierna verstrekt, is van algemene aard en moet ons alleen in staat stellen onze groepen van gebruikers beter te leren kennen, om de website te kunnen afstemmen op hun verwachtingen; die informatie zal zeker niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

8.

Land *

 

9.

Tot welke groep behoort u ?  (verschillende antwoorden mogelijk) *

 

Werknemersorganisatie

 
 

Werkgeversorganisatie

 
 

Lid van een sociaaleconomische Raad

 
 

Personeel van een sociaaleconomische Raad

 
 

Overheidssector

 
 

Privésector

 
 

Europese instelling

 
 

Pers

 
 

(Hoog)leraar

 
 

Student

 
 

Andere (gelieve te preciseren)

 

* Verplichte velden

 

          

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011