Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

TELEWERK

Bevat de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 van 26 januari 2021 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis, de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk, alsook de relevante collectieve arbeidsovereenkomsten inzake bescherming van de persoonsgegevens en inlichting en raadpleging van de werknemers inzake nieuwe technologieën.

CAO'S VAN DE NAR

TELEWERK

Cao nr. 149 van 26.01.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis

Structureel telewerk

 

Cao nr. 85 van 09.11.2005
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het telewerk


Cao nr. 85 bis van 27.02.2008
Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk

 

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Cao nr. 39 van 13.12.1983
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 39 van 13 december 1983 betreffende de voorlichting en het overleg inzake de sociale gevolgen van de invoering van nieuwe technologieën

Cao nr. 68 van 16.06.1998
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats

Cao nr. 81 van 26.04.2002
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 81 van 26 april 2002 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische on-linecommunicatiegegevens

 

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011