Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

ECOCHEQUES

 

Lijst van producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden (geldig vanaf 01.01.2022)

Cao nr. 98 van 20.02.2009 (gecoördineerde versie)
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de ecocheques
cao nr 98   -   cao nr 98 bis
   -   cao nr 98 ter   cao nr 98 quater  -  cao nr 98 quinquies   -   cao nr 98/6 - cao nr 98/7   -   cao nr 98/8   -   cao nr 98/9

ADVIES 1675 van 20.02.2009
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2009-2010 - Ecocheques

ADVIES 1728 van 16.03.2010
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2009-2010 – Ecocheques – Minimumvoorwaarden na te leven door de ondernemingen die ecocheques uitgeven – Ontwerp van ministerieel besluit

ADVIES 1758 van 21.12.2010
Uitvoering van de adviezen 1.675 en 1.728 betreffende de ecocheques – Evaluatie van het systeem van de ecocheques

ADVIES 1781 van 28.11.2010
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 19 bis, § 1 en 19 quater, § 1 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (omzetting van ecocheques in maaltijdcheques en vice versa)

ADVIES 1787 van 20.12.2011
Uitvoering van de adviezen 1.675 en 1.728 betreffende de ecocheques – Evaluatie van het systeem van de ecocheques

ADVIES 1926 van 24.02.2015
Elektronische ecocheques

ADVIES 1928 van 24.03.2015
Ecocheques – Tweejaarlijkse evaluatie – Bespreking van de bij de cao nr. 98 gevoegde lijst van ecologische producten en diensten – 2014

ADVIES 1952 van 14.07.2015
Elektronische ecocheques - Follow-up en monitoring - Ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van de elektronische ecocheques en tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers ervan

ADVIES 2029 van 24.03.2017
Ecocheques – Bespreking van de bij de cao nr. 98 gevoegde lijst van ecologische producten en diensten – 2016 – Wetsvoorstel betreffende de vervanging van ecocheques door een nettovergoeding (Doc. 54-2287/1) – Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de vervanging van ecocheques door een nettobonus betreft (Doc. 54/842)

ADVIES 2033 van 23.05.2017
Ecocheques - Taskforce - Bespreking van de lijst - Follow-up van advies nr. 2.029

ADVIES 2078 van 27.02.2018
Elektronische ecocheques - Follow-up en monitoring - Ecocheques - Follow-up van advies nr. 2.029 en nr. 2.033 - Evaluatie van de lijst

ADVIES 2096 van 25.09.2018
Elektronische ecocheques – Follow-up en monitoring

ADVIES 2136 van 16.07.2019
Ecocheques – Evaluatie van de lijst – Nieuwe aanvragen om toevoeging/interpretatievragen

ADVIES 2161 van 08.04.2020
Coronaviruscrisis – Uitbreiding geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques

ADVIES 2171 van 30.06.2020
Wetsvoorstel teneinde de resterende bedragen bij niet-gebruik van maaltijd- en ecocheques door te storten aan de Belgische Federatie van Voedselbanken

ADVIES 2172 van 30.06.2020
Elektronische ecocheques – Opvolging en monitoring

ADVIES 2200 van 03.03.2021
Ecocheques – Bespreking van de lijst – Cyclus 2020

ADVIES 2232 van 13.07.2021
Ecocheques – Bespreking van de lijst – Cyclus 2020 -  Follow-up van advies nr. 2.200

ADVIES 2260 van 21.12.2021
Ecocheques – Bespreking van de lijst – Cyclus 2020 -  Follow-up van advies nr. 2.200 en nr.2.232

Koninklijk besluit van 14 april 2009 gewijzigd door het Koninklijk besluit van 20 januari 2012
(omzetting van ecocheques in maaltijdcheques en vice versa)

Leidraad van 01.06.2017
Procedure voor het indienen van een aanvraag voor opname in de lijst

Een fiche betreffende de ecocheques werd gepubliceerd op de website van het platform voor de uitwisseling van goede praktijken op het gebied van circulaire economie dat werd opgericht door de Europese Commissie en het EESC.
(European Circular Economy Stakeholder Platform)

Guidelines: EU ECOLABEL LOGO GUIDELINES

Tabel: Lijst van de PC's die cao's betreffende de ecocheques gesloten hebben

 

Voor inlichtingen over de ecocheques

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011