Welkom
op de site van de
Nationale Arbeidsraad

 

   Home

   Contact

   Feedback

    Zoom  

Vacatures

 

DE NAR

Documenten

Dossiers

Links

News

Perscommuniqués

DE NAR

Wie zijn we

Sociale dialoog

Niet-mededinging

Reglementering

Documenten

Adviezen & rapporten per datum

Andere documenten per datum

Documenten per thema

Cao's per nr

Cao's per thema

Dossiers

Publicaties

Cao-bedragen

Interprofessionele akkoorden

Links

 

 

 

 

 

 

 

terug

FR  /  NL

   

Bevat de initiatieven die de sociale partners hebben ondernomen in het kader van de COVID-19-crisis.

Bevat links naar websites van officiële instanties en naar websites van de werknemers-en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad waar relevante en betrouwbare informatie terug te vinden is over de impact en de gevolgen van de COVID-19-crisis.

Initiatieven die de sociale partners hebben ondernomen in het kader van de COVID-19-crisis

Nationale Arbeidsraad

Groep van Tien

Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

Europese sociale partners

Regionale sociaal-economische raden

Informatie op de websites van officiële instanties

België

Europa

Internationaal

Informatie op de websites van de werknemers-en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad

Vertegenwoordigers van de werknemers

Vertegenwoordigers van de werkgevers

 

Initiatieven die de sociale partners hebben ondernomen in het kader van de COVID-19-crisis 

Nationale Arbeidsraad 

Verklaring van de sociale partners in verband met het coronavirus van 06.03.2020
De impact van het Covid19-virus op de arbeidswereld : oproep van de sociale partners

CAO nr. 147 van 18.03.2020
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis (algemeen verbindend verklaard bij KB van 25 maart 2020, gepubliceerd in het BS van 10 april 2020)
De cao nr. 147 van de NAR werd geregistreerd onder het nr. 157782/CO/300.

ADVIES 2159 van 18.03.2020
Tijdelijke werkloosheid in het kader van de corona-crisis

ADVIES 2160 van 24.03.2020
Tijdelijke schorsing van de procedure voor de sociale verkiezingen 2020

ADVIES 2161 van 08.04.2020
Coronaviruscrisis – Uitbreiding geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques

Groep van Tien 

Oproep Groep van 10 i.v.m. werken en respect voor de gezondheid van 27 maart 2020

Brochure ‘social distancing’ verklaard

Verklaring Groep van 10 van 14 april 2020

Verklaring Groep van 10 van 22 april 2020 - Generieke Gids tegen verspreiding COVID-19

Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk 

Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

Europese sociale partners 

Joint Statement on COVID-19 by International Organisation of Employers and International Trade Union Confederation

Regionale sociaal-economische raden 

 

 

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)

Cruciale rol voor sociale partners in coronacrisis- en relancebeleid

Vlaamse sociale partners zijn klaar voor veilige en vlotte opstart

Vlaams relancebeleid - bijzondere tijden vragen bijzondere aanpak

 

Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE)

COVID-19 : les mesures wallonnes

 

Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESR)

Taskforce « Economische impact van het coronavirus »

Informatie op de websites van officiële instanties 

België 

Over het coronavirus zelf (de verspreiding, reisadviezen, de effecten op de gezondheid en de voorzorgsmaatregelen):

de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

de Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Over de regels van het arbeidsrecht en het welzijnsrecht:

de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Over tijdelijke werkloosheid

RVA (FAQ COVID-19)

Over corona-ouderschapsverlof

RVA - Het corona-ouderschapsverlof

Over ‘social distancing’-verplichting

Brochure ‘social distancing’ verklaard

Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken


 

Ministerieel besluit van 3 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken

Ministerieel besluit van 3 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken - erratum

Ministerieel besluit van 17 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken

Ministerieel besluit van 30 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken

Ministerieel besluit van 8 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken

Ministerieel besluit van 15 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken

Ministerieel besluit van 20 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken

Ministerieel besluit van 25 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken

FAQ over de maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19-virus (Federaal Comité voor de Coördinatie)

Veilig aan het werk tijdens de coronacrisis: generieke gids en sectorgidsen

Over uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ:

Coronacrisis: maatregelen voor werkgevers

Over uitzonderlijke maatregelen van het RIZIV tijdens de COVID-19-crisis

Info voor BURGERS

Medische getuigschriften: wat verandert er gedurende de COVID-19-periode

Over COVID-19 als beroepsziekte

FEDRIS (FAQ COVID-19)

Over COVID-19 en de verwerking van persoonsgegevens op de werkvloer

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Overzicht van COVID-19-maatregelen, ter ondersteuning in situaties van armoede en bestaansonzekerheid

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Volmachten Regering Wilmès in de strijd tegen COVID-19

Wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I)

Wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II)

Europa 

Europese Commissie

Persberichten

Coronavirus: commissie zet alle middelen in om levens en inkomens te beschermen

Staatssteun: Commissie geeft toestemming voor Belgische waarborgregeling van 50 miljard euro ter ondersteuning van ondernemingen getroffen door uitbraak coronavirus

Coronavirus: Europees stappenplan voor een gezamenlijke opheffing van de inperkingsmaatregelen

Toespraak van voorzitter Von der Leyen bij de plenaire zitting van het Europees Parlement over gecoördineerde optreden van de EU om de coronaviruspandemie en de gevolgen daarvan te bestrijden

Statement by President von der Leyen at the joint press conference with President Michel, following the EU Leaders' videoconference on coronavirus of 23 April

Wereldwijde coronarespons: EU geeft startschot voor fondsenwerving

Respons op het coronavirus: Commissie neemt bankenpakket aan om kredietverlening aan huishoudens en bedrijven in de EU te vergemakkelijken

Wereldwijde coronarespons: €7,4 miljard opgehaald voor universele toegang tot vaccins

Economische voorjaarsprognoses 2020: een diepe en ongelijke recessie, een onzeker herstel

Coronavirus: Commissie verzoekt de lidstaten de beperking van niet-essentiële reizen naar de EU tot 15 juni te verlengen

Europa moet sterker uit deze crisis komen: Gezamenlijk opiniestuk van voorzitter Sassoli, voorzitter Michel en voorzitter von der Leyen

Toerisme en vervoer: richtsnoeren van de Commissie helpen veilig reizen weer mogelijk te maken en de Europese toeristische sector opnieuw op gang te brengen in 2020 en daarna

Richtlijnen voor de uitoefening van het vrij verkeer van werknemers tijdens de COVID-19-crisis

Practical guidance to ensure the free movement of critical workers

Factsheets - COVID-19: Information for frontier workers and posted workers

Towards a phased and coordinated approach for restoring freedom of movement and lifting internal border controls

Europese Raad

Statement by the President of the European Council Charles Michel following the agreement of the Eurogroup

Uitbraak coronavirus COVID‑19 en EU-respons

Uitnodiging van voorzitter Charles Michel aan de leden van de Europese Raad voor de videoconferentie op 23 april 2020

COVID-19: meer flexibiliteit bij gebruik EU-begrotingsmiddelen

COVID-19: Council adopts measures to help the most deprived EU citizens

Conclusies van de voorzitter van de Europese Raad na de videoconferentie met de leden van de Europese Raad, 23 april 2020

Eurogroup Statement on the Pandemic Crisis Support

COVID-19: Raad bereikt politiek akkoord over tijdelijke steun om het werkloosheidsrisico in een noodsituatie te beperken (SURE)

Europees Parlement

De respons van de EU op het coronavirus

Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

Declaration by the European Economic and Social Committee : For an urgent and comprehensive European economic recovery plan

EESC info - SPECIAL - COVID19

EESC asks for 2020 Employment Guidelines to be adapted in the face of Covid-19 pandemic

Lifelong learning requires more substantial public funding

Eurogip

Covid-19 News

Internationaal 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic

Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

ILO Standards and COVID-19 (coronavirus): a compilation of answers to most frequently asked questions related to international labour standards and COVID-19

ILO: COVID-19 causes devastating losses in working hours and employment

COVID-19 and the world of work - Country policy responses

COVID-19 responses must be built on human solidarity, ILO tells World Bank/IMF

COVID-19: How social and economic sectors are responding

Global action to beat COVID-19 crisis vital to prevent employment disaster, ILO tells G20 ministers

The COVID-19 crisis: A wake-up call to strengthen social protection systems

Protect workers both now and after lockdowns ease, says ILO

In the face of a pandemic: Ensuring Safety and Health at Work

Jobverlies escaleert, zowat de helft van de beroepsbevolking dreigt niet meer in levensonderhoud te kunnen voorzien

ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. 3rd Edition

COVID-19 crisis and the informal economy : Immediate responses and policy challenges

Plug social protection gaps in developing countries to prevent future crises, ILO says

COVID-19: G7 nations need to get gender equality right for a better future for women at work

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

Supporting people and companies to deal with the COVID-19 virus: Options for an immediate employment and social-policy response

Social Partnership in the times of the COVID-19 Pandemic

Public employment services in the frontline for jobseekers, workers and employers

Informatie op de websites van de werknemers-en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad 

Vertegenwoordigers van de werknemers 

ABVV

ACLVB

ACV

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

BOERENBOND

FWA

UCM

UNISOC

UNIZO

VBO

 

 

 

 

bijgewerkt op    

 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21 / 1040 Brussel / Tel: 02 233 88 11 / Fax: 02 233 89 38

© Copyright NAR-CNT 2011