logo-narc

NAR-CNT-Banner

logo-cntc

 

 

Perscommuniqué

 

 

 

De Nationale Arbeidsraad is op 24 januari 2017 om 16 uur in plenaire zitting samengekomen onder het voorzitterschap van de heer P. Windey.

 

 

 

1.  In het rapport nr. 102 maakt de Raad een stand van zaken op over zijn werkzaamheden om de impact van de hervorming van de opzeggingstermijnen en de afschaffing van de proeftijd te evalueren; die maatregelen werden ingevoerd door de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen.

 

 

    In dat rapport kondigt de Raad ook aan dat in samenwerking met de FOD Economie en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een onderzoek uitgevoerd wordt om de oorzaken van een eventuele gedragswijziging van de werkgevers inzake aanwerving en ontslag, sedert 1 januari 2014, te objectiveren.

 

 

2.  De Raad heeft een positief advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit aangaande de kwaliteitsbarometer die betrekking heeft op de erkende sociale secretariaten en gericht is op een kwaliteitsverbetering van de behandeling van de gegevens en de gegevensuitwisseling tussen die sociale secretariaten en de socialezekerheidsinstellingen met het oog op een correcte berekening van de bijdragen en het garanderen van de sociale rechten van de werknemers.

 

 

 

Die teksten zijn beschikbaar op de website van de Raad (www.nar-cnt.be).

 

 

 

 

Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: griffie@nar-cnt.be - Website: www.nar-cnt.be
Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles - Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: greffe@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be
filetc-klein